NAAMPLAATPRINT - NAAMBORDENGROENENGRAVEER - GROENENGRAVEER
 
CONTACTGEGEVENS:
De contactgegevens van Naamplaatprint, Naambordengroenengraveer en GroenenGraveer staan op alle sites.
 
Naamplaatprint, Naambordengroenengraveer, GroenenGraveer.
Deze websites / webshops zijn gevestigd op Platteelstraat 9  5504 GV  Veldhoven
M. Groenen is de Functionaris Gegevensbescherming van Naamplaatprint, Naambordengroenengraveer en GroenenGraveer. Te bereiken via  

 
Persoonsgegevens die wij verwerken
- Voor en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoon nr.
- Email adres
- IP adres
- Locatiegegevens
 
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKN
 
Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die 16 jaar of jonger zijn.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar is.
Wij raden ouders dan ook aan, om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er gegevens over uw kinderen verzameld worden, zonder ouderlijke toestemming.
 
PRIVACY EN BEVEILIGING
 
Je privacy is gegarandeerd met een geavanceerd beveiligingsniveau.
Zowel de websites als de bestandsoverdracht maakt gebruik van de modernste lokale SSL-versleuteling.
Op deze manier is de veiligheid van je gegevens 100% gegarandeerd.
 
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
 
Naamplaatprint, Naambordengroenengraveer, GroenenGraveer  verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen als wij meer informatie moeten hebben over uw bestelling.
- U een account aan kan maken. Om uw bestelling op uw adres af te kunnen leveren.
- Naamplaatprint, Naambordengroenengraveer, GroenenGraveer  verwerken uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.
 
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
 
Naamplaatprint, Naambordengroenengraveer, GroenenGraveer nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (medewerker van Naamplaatprint, Naambordengroenengraveer, GroenenGraveer) tussen zit.
 
HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
 
Naamplaatprint, Naambordengroenengraveer, GroenenGraveer  bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.Nadat uw bestelling door ons verzonden is, bewaren wij uw gegevens nog 2 maanden.
U kunt de bewaartermijn van gegevens ook meteen zelf verwijderen d.m.v. beëindiging van uw account.
 
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
 
Naamplaatprint, Naambordengroenengraveer, GroenenGraveer  verkopen uw gegevens niet aan derden, en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig zou zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bedrijven die uw gegevens verwerken ( provider, betaalmodule, postbedrijven  ) mogen geen gegevens verstrekken aan derden.
 
COOKIES
 
Naamplaatprint, Naambordengroenengraveer, GroenenGraveer  gebruiken cookies. Dit is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites opgeslagen wordt in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken, en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden.U kunt zich altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat.U kunt eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
 
U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen via de persoonlijke instellingen van uw account. U heeft ook het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Naamplaatprint, Naambordengroenengraveer, GroenenGraveer, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, stuur dan uw verzoek naar
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg dat uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort (MRZ machine readable zone), paspoortnummer, en burgerservicenummer (BSN) zwart is. Dit ter bescherming van uw privacy. Naamplaatprint, Naambordengroenengraveer, GroenenGraveer zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen, en op uw verzoek reageren.
U kunt, indien nodig, altijd een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.
 
HOE NAAMPLAATPRINT, NAAMBORDENGROENENGRAVEER, GROENENGRAVEER  UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht er bij u de indruk ontstaan, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met

naamplaten